Veel gestelde vragen

Over Probiotica

Worden de schadelijke kiemen niet resistent tegen de probiotica?

Nee, micro-organismen kunnen niet resistent worden tegen andere micro-organismen, enkel tegen chemische stoffen die hen bedreigen. Bij probiotische reiniging zijn er geen dodende chemische stoffen, dus geen resistentie.

Zijn de probiotica veilig?

Absoluut, de door ons verkochte probiotica zijn internationaal goedgekeurd voor gebruik in voedingsmiddelen. Bovendien voeren wij en onze producent continu testen uit om helemaal zeker te zijn.

Waarom stoppen we niet met reinigen om zo een natuurlijke microflora te behouden?

Plaatsen waar mensen of dieren samenleven of werken worden nu eenmaal vuil en daar ontstaan ook een microbieel extra belastte oppervlakken. Die moeten dus gereinigd worden om gebouwen en ruimtes veilig, schoon en leefbaar te houden. En dan kunt u velen malen beter reinigen met probiotica dan met chemische middelen.

Is het veel werk om de probiotische reiniging toe te passen?

Niet meer dan reinigen met de gangbare reinigingsproducten. Je gebruikt de producten net zoals andere producten, met een minimum van twee maal per week voor een optimaal effect.